V rámci přihlašování na konferenci probíhala anketa mezi účastníky zjišťující dopad COVID krize na ekostřediska a ekoporadny. Zde vám přinášíme zajímavé výsledky z této ankety.

Na anketní otázky odpovědělo 125 respondentů.

OTÁZKA 1: Co jste díky koroně zavedli nového v environmentální výuce nebo poradenství (na úrovni organizace nebo osobně) a chcete to zachovat?

Volné textové odpovědi:

– Distanční konzultace a porady s učiteli i kolegy. On-line vzdělávání. Home office.
– Domluvili jsme mezi sebou, že pokud jsem nemocný(á), tak v infekčním období nechodím do kolektivu (co nejkratší, ale potřebný čas na léčbu, neroznáším choroby dále, svojí nemocností a oslabením neohrožuji bezpečí prostoru)
– Doškolováky v nabídce ekocentra, online meety, home office.
– Hodně věcí lze udělat na dálku bez přepravy na místo motorovou dopravou.
– Ještě více práce z domova, více on-line schůzek a setkání, webináře a on-line podporu pro učitele.
– Lepší organizace, komunikace, spolupráce, minimalismus, tolerance.
– Měli jsme možnost připravit online webinář pro ZŠ, který zůstává v naší nabídce.
– Méně je více, jeden zážitek či prakticky splněný úkol je nad deset pracovních listů.
– Mnohem větší využití on-line komunikace, která vede k mnohem většímu ocenění osobního setkávání.
– Možná občas povedeme online poradu nebo seminář místo toho, abychom se sjížděli na jedno místo.
– Na MŽP to urychlilo a usnadnilo zavádění práce z domova.
– Natáčení krátkých osvětových videí.
– Některé vzdálené porady. Lipškoličky i s lektorem na dálku.
– Nové výukové programy.
– On-line soutěže, přednášky, prezentace, diskuze, některé výukové semináře.
– Zpomalit a užívat si krás kolem sebe.
– Písemnou zpětnou vazbu studentům.
– Podpořili jsme online přednášky pro studenty VŠ o EVVO.
– Použití digitálních informačních zdrojů.
– Příměstské tábory.
– Výjezdní programy.
– Praktickou ekologii – když se nechodilo do školy, měli studenti více času jít do terénu a poznávat krajinné prvky.
– Pravidelný a častější kontakt s přírodou v různých formách a podobách. Objevování toho, co je blízko – procházku pro žáky.
– Nové verze dlouhodobější spolupráce se školami.
– Realizovali jsme některé aktivity zejména se Dnem Země (znalostní soutěž, fotografická a výtvarná soutěž) elektronickou cestou (web, Fb, IG), zda je zachováme ukáže čas.
– Schopnost jednat on-line, práce s on-line nástroji pro výuku, poznala jsem nové aplikace.
– Tvorba „kompilátů“ – 10 lekcí na jedno ústřední téma – rozložené do celého roku (5 setkání vedou naši lektoři a 5 sám pedagog) – roční práce na tématu společně.
– Učit venku. Nebát se a neposlouchat zprávy a statistiky.
– Větší prostor pro badatelství, venkovní výuku, využívání zpětné vazby a sebehodnocení žáků, formativní hodnocení.
– Vylepšili jsme kampaňový web www.hodinazeme.cz (vždy na konci března) a klimatické závazky, které si jedinci nově dávají, zachováme a budeme rozvíjet: práce s virtuálnem.
– Výlety, turistiku do přírody, učení venku.
– Vyšší hygiena a desinfekce rukou.
– Využívání sdílených dokumentů.
– Vyzkoušeli jsme, jak se dá (či nedá) efektivně pracovat z domova, připravovali jsme nový typ vzdělávání pro školy (dlouhodobý program)
– Vzdělávací programy v zahradách škol či v okolí škol (když školy nemohly/nechtěly) opouštět školní areál.
– Webináře pro děti.
– Začal jsem nahrávat podcasty reagující na potřeby učitelů.
– Na portálu ŽP jsme umístili ke stažení pro rodiče i učitele pracovní materiály (omalovánky, rébusy, křížovky) pro domácí výuku.“

OTÁZKA 2: Co jste naopak zrušili a už zavádět nebudete?

– Nesdílenou bilaterální komunikaci a tvorbu dokumentů tam, kde se to má týkat více lidí.
– Podrobný měsíční plán činnosti každého zaměstnance. Bohužel manuální práci pedagogů v zahradě.
– Povinné podání ruky při pozdravení ve školce, zůstává na dobrovolnosti a potřebě každého z nás.
– Ubral jsem teorie.
– Velký objem práce za každou cenu.

OTÁZKA 3: Jak vnímáte ekonomický dopad koronakrize na ekocentra/ekoporadny v dlouhodobé perspektivě? Vyberte jednu možnost na škále 1–5.

OTÁZKA 4: Co má podle vás největší vliv na budoucí ekonomickou stabilitu ekocenter/ekoporaden? Vyberte 3 nejdůležitější.