Stejně jako jiné obory i environmentální výchova potřebuje mít své příležitosti pro setkávání a dialog různých proudů a aktérů. Jedině tak se může jako celek zkvalitňovat a rozvíjet. Počínaje rokem  2017 jsme proto zahájili pořádání výročních konferencí EVVO a EP a přejeme si, aby se stále více stávaly vrcholnou akcí pro klíčové aktéry oboru a zároveň příležitostí, která pomůže lépe představit náš obor veřejnosti i médiím.

První ročník konference Pět oken do ekovýchovy byl zaměřen na pět oblastí kompetencí pro environmentálně odpovědné jednání. Následovala druhá konference Měníme svět?, která si kladla otázky o úspěšnosti a smysluplnosti environmentálního vzdělávání. Loňská konference s názvem NASUCHO se věnovala problematice sucha a vzdělávání o suchu a vodě v krajině. Letošní ročník má název Ekovýchova pro pětihory. Pojem pětihory jsme si vypůjčili od dvou významných osobností – od Emilie Strejčkové, která díky své neobyčejné vůli a nezdolnosti dokázala přetvořit zříceninu usedlosti Toulcův dvůr a vybudovat zde nádherné ekocentrum, a od českého ekologa, biologa, cestovatele, spisovatele, dokumentaristy, vodáka a horolezce prof. Otakara Štěrby. Jejich pojetí pětihor je poněkud rozdílné, ale rozhodně zajímavé:

Pro Emilku Strejčkovou byly pětihory pomyslným novým a nadějným geologickým obdobím, kdy člověk na rozdíl od čtvrtohor už s přírodou nebojuje. Právě naopak, díky změně postojů regeneruje vitalitu přírody a tím i vlastní životaschopnost.

Jinak to ovšem viděl prof. Otakar Štěrba: „Pětihory jsou geologické období, kdy se základním horotvorným činitelem stal člověk. Mění povrch zeměkoule i složení atmosféry“.  K tomu na přednášce v Olomouci  v březnu 2010 dodal, že geologické období začíná tehdy, kdy je popsáno. Tedy dnes.


Čtvrtý ročník konference bude zaměřen na výchovu k angažovanosti v době poznamenané klimatickou a koronavirovou krizí. V rámci konference zazní příspěvky v následujících tematických blocích:

1. Klíčové proslovy: Nová paradigmata jako základ pro nezbytnou změnu společnosti, tedy i k proměnám vzdělávání

  • Jak se nevrátit do starých kolejí
  • Nerůst – co a proč o něm vědět
  • Od stávek k systémovým změnám

2. (Tele)debata: Léčba koronavirem aneb co vzkazují krize (zejména koronavirová a klimatická) oblasti (eko)vzdělávání

  • Ukázala koronakrize kudy ve vzdělávání jít a kudy ne? Jak konkrétně?
  • Má koronakrize a klimatická krize něco společného (ve vztahu k oblasti vzdělávání)?
  • Jak by na tyto krize mělo reagovat environmentální vzdělávání? V čem již ukazuje cestu a v čem by se mělo/mohlo změnit?

3. Inspirace: Co už nyní ekovýchova nabízí době pokrizové se speciálním zaměřením na angažovanost a zapojení mladých

  • O svoje zkušenosti se přijdou podělit učitelé ze škol i vzdělavatelé NNO
  • O netradičním pojetí ekovýchovy nám bude povídat dramaturg brněnského divadla

Součástí konference bude vyhlášení Ceny za environmentální publicistiku Ekopublika 2019 a další milá překvapení.  Akce se bude konat v den zahájení festivalu Ekofilm. (WWW.EKOFILM.CZ)

Akce se koná pod záštitou Ministerstva životního prostředí.

Akci připravuje Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání a ČSOP Veronica, zadavatelem je Ministerstvo životního prostředí.