ORGANIZÁTOŘI 

Akce se koná pod záštitou Ministerstva životního prostředí.

PARTNEŘI