docent na Katedře environmentálních studií, Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita Brno

(www.humenv.fss.muni.cz)

Pracuje na Katedře environmentálních studií, Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita Brno. Zabývá se teorií a výzkumem environmentální výchovy, interpretace a vzdělávání pro udržitelný rozvoj, zejména pak evaluačním výzkumem výukových programů. Dlouhodobě spolupracuje s centry environmentálního vzdělávání v České republice i v zahraničí. Je autorem řady monografií, certifikovaných metodik a zahraničních studií.

BLOK PROGRAMU:
12:00 Léčba koronavirem aneb co vzkazují krize (zejména koronavirová a klimatická) oblasti (eko)vzdělávání