ředitel Základní školy a Mateřské školy Kamenice

(www.zskamenice.cz/)

S úctou k přírodě a pozorovacím talentem jsem se už narodil, žiju na samotě u lesa a u potoka, čímž se to ještě umocňuje. Skoro 20 let jsem byl aktivním skautským vedoucím, dodnes jsem pořadatelem klasických stanových táborů v přírodě. Ochranářské a environmentální aktivity se žáky v přírodě pro mě vždy byly nosným prvkem mojí práce ve škole. Škola se v tomto směru již dlouhá léta aktivním realizátorem řady regionálních, místních, mezinárodních i vlastních projektů. Mým mottem vždy bylo, je a bude, že pro učitele přírodopisu je hlavním cílem vzbudit zájem, úctu a lásku k přírodě – poučky a pojmy nejsou až tolik důležité.

BLOK PROGRAMU:
12:52  BLOK INSPIRACE: JAK ZAPOJIT ŽÁKY DO PÉČE O PŘÍRODU – HLEDÁNÍ PŘÍLEŽITOSTÍ K DOBROVOLNICTVÍ