Vedoucí kanceláře mezinárodního programu Ekoškola v ČR

(https://ekoskola.cz/cz)

Jedenáct let pracuji jako koordinátor mezinárodního programu Ekoškola pod vzdělávacím centrem TEREZA. Ve své práci  se zároveň věnuji emancipačnímu vedení dětí, rozvoji jejich akčních kompetencí a podpoře učitelů v projektovém způsobu učení. Snažím se dávat podporu českému školství skrze mentoring učitelů i prací pro různé odborné skupiny. Energii čerpám ze skautingu a nadšených lidí v mém okolí.

13:28 BLOK INSPIRACE: ANGAŽOVANOST V DOBĚ COVIDOVÉ! (KAMPAŇ OBYČEJNÉHO HRDINSTVÍ)