Programový ředitel pobytového ekocentra Chaloupky Kněžice

(www.chaloupky.cz)

Lektor, který se věnuje 20 let mimoškolní výchově, terénní výuce, vzdělávání učitelů, publikační činnosti (téma výuka v zahradě, v terénu, výuka o krajině, regionální učebnice), koordinuje platformu pobytových ekocenter Ekopobyt.cz a je členem redakční rady časopisu Školní zaHRAda.

BLOK PROGRAMU:
12:40 BLOK INSPIRACE: ŠKOLNÍ LES