Ministerský rada na MŽP

(www.mzp.cz)

Miroslav Novák pracuje na Ministerstvu životního prostředí, kde má na starosti agendu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. Je také členem Výboru pro VUR Rady vlády pro udržitelný rozvoj, kde inicioval založení Pracovní skupiny pro klimatickou výchovu a vzdělávání, která má v roce 2021 vytvořit podklady pro zakotvení výuky o změně klimatu ve vzdělávacím systému ČR. Dříve působil jako lektor a koordinátor projektů ve střediscích ekologické výchovy (Živá planeta, Podhoubí, TEREZA). Jako konzultant a producent se podílel na několika dokumentárních filmech s environmentální tématikou (Žal žen – 2020, Cukr blog – 2014).

BLOK PROGRAMU:
12:00  Léčba koronavirem aneb co vzkazují krize (zejména koronavirová a klimatická) oblasti (eko)vzdělávání