OTÁZKA 1: Co jste díky koroně zavedli nového v environmentální výuce nebo poradenství (na úrovni organizace nebo osobně) a chcete to zachovat?
    OTÁZKA 2: Co jste naopak zrušili a už zavádět nebudete?
    OTÁZKA 3: Jak vnímáte ekonomický dopad koronakrize na ekocentra/ekoporadny v dlouhodobé perspektivě? Vyberte jednu možnost na škále 1–5. 1 – BEZ DOPADU (Pokud nebude další vlna korony, tak budou v roce 2021 na tom ekonomicky stejně jako před koronou.)2345 – VELMI SILNÝ DOPAD (I když nebude další vlna budou v roce 2021 bojovat o svou finanční existenci)
    OTÁZKA 4: Co má podle vás největší vliv na budoucí ekonomickou stabilitu ekocenter/ekoporaden? Vyberte 3 nejdůležitější.