BLOK INSPIRACE: ŠKOLNÍ LES

Školní les je nová iniciativa, která nabízí školám metodiku i legislativní a materiální podporu, pokud chtějí zakládat vlastní lesíky (do 0,5 ha). Takový školní les je výuková a výzkumná plocha, kde žáci pozorují svůj vypěstovaný les, ale i přirozenou lesní sukcesi. Mají dětem nejen přibližovat funkce lesa a vyzdvihnout jeho mimoprodukční význam, ale také být užitečným pomocníkem při práci s emocemi dětí v oblastech, kde v současnosti odcházejí smrkové monokultury.

Přednáší: Martin Kříž (Programový ředitel pobytového ekocentra Chaloupky Kněžice)