SPOLEČNÉ PŘEMÝŠLENÍ O RŮSTU A NERŮSTU

Jak moc je víra v nekonečný ekonomický růst zakořeněná v našich myslích a srdcích? Budeme schopní ji něčím nahradit? A čím? Kam chceme jako jedinci, společnosti a lidstvo směřovat? Může náš zachránit technologický pokrok? Chceme víc pohodlný, nebo víc plnohodnotný život? A jak ho dosáhnout? Hledání optima versus dosahování maxima. A co by nám k současné situaci řekla paní Emilie Strejčková? Mohu, můžeš, můžeme … společně.

Přednáší: Eva Fraňková (odborná asistentka na Katedře environmentálních studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity Brno)