JAK ODRŮST POHÁDCE O VĚČNÉM EKONOMICKÉM RŮSTU? OD STUDENTSKÝCH STÁVEK K SYSTÉMOVÝM ZMĚNÁM

„I dítě vidí, že klimatická a ekologická krize nemůže být zvládnuta v rámci stávajícího systému…“ psaly evropským státníkům na konci července zástupkyně stávkujících školáků v dopise, který podpořily stovky vědců i tisíce lidí z celého světa. Je stále zjevnější, že individuální odpovědnost k řešení ekologických problémů nestačí a potřeba jsou zásadní změny v ekonomice, politice a uspořádání společnosti. Jaké systémové změny tedy vlastně chtít? A jako roli v nich může hrát občanská angažovanost?“

Přednáší: Josef Patočka  (novinář) a Petr Doubravský (student, env. aktivista)