VYHLÁŠENÍ CENY EKOPUBLIKA 2019

Čtvrtý ročník Ekopubliky – Ceny za environmentální publicistiku opět společně uspořádaly čtyři brněnské neziskové organizace – Kulturní noviny – vydavatelské a mediální družstvo, Nadace Veronica, Katedra environmentálních studií FSS Masarykovy univerzity a Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno. Posláním této nesponzorované akce je podpořit a zviditelnit publikování odborně i žurnalisticky kvalitních článků zaměřených na problematiku péče o životní prostředí a ochranu přírody zveřejněných v roce 2019 v denním a týdenním tisku v České republice a také na stránkách relevantních webových zpravodajů. Ekopublika je oceněním přínosu těchto článků pro environmentální osvětu široké veřejnosti.

Do dalšího ročníku Ekopubliky, ve kterém oceníme nejlepší články v denním či týdenním tisku a texty uveřejněné na relevantních webových zpravodajích během roku 2020, se může zapojit každý – stačí poslat nominační návrh s uvedením názvu článku, jménem jeho autorky či autora, názvu deníku, týdeníku nebo webu a přesného data publikování článku. Bližší informace k nominaci naleznete na webových stránkách Ekopubliky: www.ekopublika.cz.