Konferenci pořádají Ministerstvo životního prostředí ČR a Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno ve spolupráci se Sítí ekologických středisek Pavučina a ČSOP Veronica.

Akce se koná pod záštitou Ministerstva životního prostředí.

Hlavní kontaktní osoba
Pavlína Žilková
pavlina.zilkova@lipka.cz
545 228 567, 731 110 943

Zástupce Lipky
Hana Korvasová
hana.korvasova@lipka.cz
737 478 188

Zástupce MŽP
Miroslav Novák
Miroslav.Novak@mzp.cz
267 122 451

DORUČOVACÍ ADRESA
Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno
Lipová 233/20
602 00, Brno

ORGANIZÁTOŘI

PARTNEŘI