Konference se uskutečnila ve čtvrtek 15. 10. 2020 formou videokonference – záznam z konference můžete shlédnout na https://www.youtube.com/watch?v=pxxG-9ilrfk

ÚČAST NA AKCI:
Konference je určena především pracovníkům středisek a organizací zabývajících se environmentální výchovou nebo poradenstvím, pracovníkům státní správy a samosprávy, pedagogům a odborné veřejnosti. Zkrátka všem, kdo se podílejí na tvorbě a naplňování Státního programu EVVO a EP.

Účast na konferenci je zdarma. Náklady konference hradí Ministerstvo životního prostředí a malou část také Jihomoravský kraj.