Lektorka a metodička Lipky

(www.lipka.cz)

Pracuje jako metodička a lektorka na Lipce – školském zařízení pro environmentální vzdělávání. Je autorkou a lektorkou výukových programů a seminářů pro učitele, vyučuje na Přírodovědecké fakultě UP semináře Ekologická a globální výchova, Řešení konfliktních situací, Inovativní vzdělávání. Je autorkou řady metodických  publikací pro pedagogy, např. Zelený Ostrov, Sedm Barev Duhy, Luční školka, Studánky Víly Rozárky. Organizuje a lektoruje specializační studia pro koordinátory EVVO  i pro učitelky MŠ. Připravuje i realizuje denní semináře pro učitele MŠ, ZŠ i SŠ, věnuje se podpoře formativního hodnocení a kolegiální spolupráce na školách.

BLOK PROGRAMU:
13:16 BLOK INSPIRACE: PROČ MÁM RÁDA PROGRAM ACTIVE CITIZENS