UDRŽITELNOST JAKO BĚŽNÁ SOUČÁST SPOLEČNOSTI

Přednáší: Danuše Nerudová (rektorka MENDELU)